Nhà máy sản xuất nẹp nhôm-nẹp inox cần tuyển nhà phân phối trên toàn quốc

Showing : 28.
NẸP ĐỒNG TRANG TRÍ CHỮ T

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp kim đồng và kẽm
Kích thước: 10x5x3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG TRANG TRÍ CHỮ T

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp kim đồng và kẽm
Kích thước: 8x5x3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG TRANG TRÍ CHỮ T

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp kim đồng và kẽm
Kích thước: 10x5x3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG TRANG TRÍ CHỮ T

0 VND

Chất liệu: Hợp kim đồng và kẽm
Kích thước: 15x8x3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG TRANG TRÍ CHỮ T

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp kim đồng và kẽm
Kích thước: 15x8x4000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG TRANG TRÍ CHỮ T

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp kim đồng và kẽm
Kích thước: 20x8x3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG TRANG TRÍ CHỮ T

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp kim đồng và kẽm
Kích thước: 20x8x1,5x4000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG TRANG TRÍ CHỮ T

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp kim đồng và kẽm
Kích thước: 30x10x4000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG TRANG TRÍ CHỮ T

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp kim đồng và kẽm
Kích thước: 30x10x3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐÒNG TRANG TRÍ CHỮ L

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp Kim Đồng Và Kẽm
Quy cách : 18x6x3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐÒNG TRANG TRÍ CHỮ L

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp Kim Đồng Và Kẽm
Quy cách : 24x8x3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐÒNG TRANG TRÍ CHỮ L

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp Kim Đồng Và Kẽm
Quy cách : 33x10x3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐÒNG TRANG TRÍ CHỮ L

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp Kim Đồng Và Kẽm
Quy cách : 24x8x4000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG TRANG TRÍ CHỮ V

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp Kim Đồng Và Kẽm
Quy cách : 15x15x3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG TRANG TRÍ CHỮ V

0 VND


Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp Kim Đồng Và Kẽm
Quy cách : 20x20x3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG TRANG TRÍ CHỮ V

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp Kim Đồng Và Kẽm
Quy cách : 30x30x3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG CHỐNG TRƯỢT CẦU THANG

0 VND


Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp Kim Đồng Và Kẽm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG CHỐNG TRƯỢT CẦU THANG

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp Kim Đồng Và Kẽm
Quy cách : T8/T10/T15/T20/30MM

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG LA

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp kim đồng và kẽm
Kích thước: 3x5x3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG LA

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp kim đồng và kẽm
Kích thước: 3x8

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG LA

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp kim đồng và kẽm
Kích thước: 3x15x3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG LA

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp kim đồng và kẽm
Kích thước: 3x20x3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG LA

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp kim đồng và kẽm
Kích thước: 5X5X3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG LA

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp kim đồng và kẽm
Kích thước: 5X10X3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG LA

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp kim đồng và kẽm
Kích thước: 5X20X3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG LA

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp kim đồng và kẽm
Kích thước: 10X10X3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
ĐỒNG THAU TẤM

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp Kim Đồng Và Kẽm
Quy cách : Dày 0.5MM/0.8MM/1MM/2MM...

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP ĐỒNG TRANG TRÍ CHỮ F

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp Kim Đồng Và Kẽm
Quy cách : 33x10x4000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
Gọi điện0917798877 Gọi điện0914232822