Nhà máy sản xuất nẹp nhôm-nẹp inox cần tuyển nhà phân phối trên toàn quốc

Showing : 8.
NẸP NHÔM T

10,000 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Màu sắc: màu vàng bóng, vàng mờ, màu inox, màu nhôm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM T

0 VND

Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 6 x 3 x 2700mm
Màu sắc: màu vàng bóng, màu inox, màu nhôm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM T

0 VND

Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 8 x 3 x 2700mm
Màu sắc: màu vàng bóng, màu inox, màu nhôm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM T

0 VND

Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 14 x 8 x 2700mm
Màu sắc: màu vàng bóng, màu inox, màu nhôm, màu mờ, màu sâm banh

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM T

0 VND

Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 20 x 4 x 2700mm
Màu sắc: màu vàng bóng, màu inox, màu nhôm, màu mờ

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM T

0 VND

Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 20 x 4 x 2700mm
Màu sắc: màu inox bóng, màu vàng bóng, màu nhôm, màu mờ

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM T

0 VND

Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 25 x 8 x 2700mm
Màu sắc: màu sâm banh, màu vàng bóng, màu mờ

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM T

0 VND

  • Xuất xứ: NHẬP KHẨU
  • Chất liệu: HỢP KIM NHÔM, PHUN TĨNH ĐIỆN
  • Kích thước: 30 X 8 X 2700MM

Giá Bán Buôn Tại Kho
Gọi điện0917798877 Gọi điện0914232822