Nhà máy sản xuất nẹp nhôm-nẹp inox cần tuyển nhà phân phối trên toàn quốc

Showing : 43.
NẸP NHÔM LUỒN DÂY ĐIỆN

0 VND


Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp Kim Nhôm
Kích thước : 80x2500mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM LUỒN DÂY ĐIỆN

0 VND


Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp Kim Nhôm
Kích thước : 80x2500mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
LEN NHÔM CHÂN TƯỜNG

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp Kim Nhôm
Kích thước : 80x2500mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM T

10,000 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Màu sắc: màu vàng bóng, vàng mờ, màu inox, màu nhôm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM T

0 VND

Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 6 x 3 x 2700mm
Màu sắc: màu vàng bóng, màu inox, màu nhôm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM T

0 VND

Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 8 x 3 x 2700mm
Màu sắc: màu vàng bóng, màu inox, màu nhôm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM T

0 VND

Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 14 x 8 x 2700mm
Màu sắc: màu vàng bóng, màu inox, màu nhôm, màu mờ, màu sâm banh

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM T

0 VND

Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 20 x 4 x 2700mm
Màu sắc: màu vàng bóng, màu inox, màu nhôm, màu mờ

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM T

0 VND

Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 20 x 4 x 2700mm
Màu sắc: màu inox bóng, màu vàng bóng, màu nhôm, màu mờ

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM T

0 VND

Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 25 x 8 x 2700mm
Màu sắc: màu sâm banh, màu vàng bóng, màu mờ

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM T

0 VND

  • Xuất xứ: NHẬP KHẨU
  • Chất liệu: HỢP KIM NHÔM, PHUN TĨNH ĐIỆN
  • Kích thước: 30 X 8 X 2700MM

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP MẶT BẰNG

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp Kim Nhôm, Phun Tĩnh Điện
Kích thước : 41 x 2700mm
Màu sắc: Màu vàng mờ, sâm banh mờ
 

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CHỮ V-NẸP GÓC

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện
Kích thước: 10 x 10 x 2700mm
Màu sắc: màu inox, vàng bóng,màu nhôm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CHỮ V-NẸP GÓC

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện
Kích thước: 15 x 15 x 2700mm
Màu sắc: màu inox, vàng bóng,màu nhôm,sâm banh

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CHỮ V-NẸP GÓC

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 20 x 20 x 2700mm
Màu sắc: màu inox, vàng bóng,màu nhôm,sâm banh, vàng mờ

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CHỮ V-NẸP GÓC

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 25 x 25 x 2700mm
Màu sắc: màu inox, vàng bóng,màu nhôm, vàng mờ

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CHỮ V-NẸP GÓC

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 30 x 30 x 2700mm
Màu sắc: màu inox, vàng bóng,màu nhôm, vàng mờ,sâm banh

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CHỮ L

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
Kích thước: 20x8x2700MM

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CHỮ L

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 25x8x2700MM

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CHỮ L

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 20x10x2700MM

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CHỮ L

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 20x4x2700MM
Màu sắc: vàng nhôm, vàng mờ, màu nhôm, màu inox

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CHỮ L

0 VND


Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 30x8x2700MM

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CHỮ U

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 20 x 10 x 2700mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CHỮ U

0 VND


Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện
Kích thước: 10 x 10 x 2700mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CHỮ U

0 VND


Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện
Kích thước: 12 x 2500mm
Màu sắc: màu inox, vàng bóng

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CHỮ U

0 VND


Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện
Kích thước: 20 x 8 x 2700mm
Màu sắc: màu inox, vàng bóng

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CHỮ U

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện
Kích thước: 5 x 5 x 2700mm
Màu sắc: màu inox, vàng bóng,màu nhôm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CẦU THANG

0 VND


Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp Kim Nhôm
Kích thước: 44x2700mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CẦU THANG

0 VND

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Hợp Kim Nhôm
Kích thước: 44x25x2700mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CẦU THANG

0 VND


Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất liệu: Hợp Kim Nhôm,phun tĩnh điện
Kích thước: 41x12x2700mm
màu sắc: Vàng mờ, sâm banh, màu nhôm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CẦU THANG

0 VND

Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất liệu: Hợp Kim Nhôm,phun tĩnh điện
Kích thước: 41x20x2700mm
màu sắc: Vàng mờ, sâm banh

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CẦU THANG

0 VND

Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất liệu: Hợp Kim Nhôm,phun tĩnh điện
Kích thước: 55x30x2700mm
màu sắc: Vàng mờ, sâm banh,nhôm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM CẦU THANG

0 VND

Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất liệu: Hợp Kim Nhôm,phun tĩnh điện
Kích thước: 35x15x3000mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM THẢM

0 VND

Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 7 x 2700mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM THẢM

0 VND


Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 7 x 2700mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM THẢM

0 VND

Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất liệu: Hợp kim nhôm, phun tĩnh điện
Kích thước: 5 x 2700mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP GÓC NHÔM TRÒN

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp Kim Nhôm Sơn Tĩnh Điện
Kích thước : 20x3x2700mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP GÓC NHÔM TRÒN

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp Kim Nhôm, Phun Tĩnh Điện
Kích thước : 10x2700mm
Màu sắc: màu vàng, màu nhôm, màu inox

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP GÓC NHÔM TRÒN

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp Kim Nhôm, Phun Tĩnh Điện
Kích thước : 12x2700mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM SÀN GỖ

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp Kim Nhôm Sơn Tĩnh Điện
Kích thước: 45x10x2700mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM SÀN NHỰA

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp Kim Nhôm
Kích thước: 20x4x2700mm

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM SÀN NHỰA

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp Kim Nhôm
Kích thước: 20x4x2700mm
Màu sắc: Màu vàng, màu inox

Giá Bán Buôn Tại Kho
NẸP NHÔM SÀN NHỰA

0 VND

Xuất xứ: Nhập Khẩu
Chất liệu: Hợp Kim Nhôm
Kích thước: 5x2500mm
Màu sắc: Màu vàng, màu inox, màu nhôm

Giá Bán Buôn Tại Kho
Gọi điện0917798877 Gọi điện0914232822